M. Zadigs gåramålningar av Ölandsbyar

Skördefesten 2017
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 
 
Copyright © Monica Westman Hallin f. Zadig